İçeriğe geç

Sırat Köprüsü Nedir?

  Sırat köprüsüne iman etmek vâciptir. Sırat köprüsü, cehennem üzerine kurulmuş olan kıldan daha ince ve kılıçtan daha keskin bir köprüdür. İnsanların onun üzerinden geçme hususunda farklı farklı hallerde olması, kalplerinden Allah Teâlâ’nın yasakladığı şeyleri yapmak geçtiği vakit bunlardan kaçınmalarının farklı farklı olması sebebiyledir. Her kim ki Allah’ın yasaklarından çok çabuk bir şekilde sakınırsa, sırat köprüsünden geçişi de o gün çok çabuk olur. Öyle ki bazılarının geçişi şimşek gibi olacaktır.

  “Sırat köprüsü, cehennem üzerine kurulur. Onun üzerinden ilk geçecek olan ben ve ümmetim olacaktır.” buyrulur.

  Sırat Köprüsü Hakkında Bilgiler

  Cehennemin üzerine kurulmuş, üzerinden geçilmesi pek zor olan bir köprüdür. Bunun üzerinden Allah’ın iyi kulları çok kolaylıkla geçer. Öyle ki bir kısmı şimşek gibi çakar gibi aniden geçer ve cennete girer. Kafirler ile müminlerden bağışlanmamış kimseler geçemeyip cehenneme düşeceklerdir. Kafirler ebedi olarak orada kalacaklar, müminler ise cezalarını doldurduktan sonra cennete gireceklerdir.1

  Kaynakça

  1. Büyük İslam İlmihali – Ömer Nasuhi Bilmen