İçeriğe geç

Şükür Secdesi Nedir Nasıl Yapılır?

    Şükür için yapılan secdeye şükür secdesi denir. Şükür secdesi yapmanın mekruh olması veya meşru olması hususunda ihtilaf edilmiştir. Bir kişi şükür yapmayı istediğinde, Allah Sübhânehû ve Teâlâ’ya şükür niyetiyle iki rekât namaz kılar.

    Her türlü zararın ve can sıkıcı olan kötü işlerin defedilmesi için mühim olan faydalı bir bilgi:

    İmam Nesefî ve başka âlimler demişlerdir ki: “Her kim ki bütün secde âyetlerini bir mecliste okuyup, her biri için secde yaparsa, Allah Teâlâ onun sıkıntılarına kâfi gelir.”

    Kaynak: Merakıs Saadet