İçeriğe geç

Taklidi İman Nedir?

  Taklidi iman nedir? İmanın şartlarına inandıktan sonra bu hususta hiç bir bilgiye sahip olmadan ve her hangi bir araştırmaya girmeden böylece iman etmeye devam etmeye denir. Peki, böylesine taklit yoluyla iman sahih midir?

  En güzeli hak ve doğru yolda giden, konuşan, uğraşan ve çaba gösterenin dediği söze ve yaptığı fiillere tam manasıyla sorgusuz sualsiz iman etmek ve o yolda ilerlemektir.

  Burada anlatılmak istenen Peygamber Efendimizin ﷺ hadislerine ve sünnetlerine iman etmektir. Bu imam güzel bir imandır. Çünkü böyle bir imana sahip olan kimse hayırlı bir yolda ilerlemektedir. Eğer böyle devam ederse sonucu da hayır olur.

  Peygamber Efendimize ﷺ edilen iman gibi taklidi imanın örnekleri gayesinde Allah’ın rızasını taşır ve onu hedefler. Böylesine meyveler ancak hayatından hiç yanlış söylememiş, Allah’ın Resulüne ﷺ tam manasıyla, kalben ve kuşkusuz iman ile olur.

  Taklidi iman nedir konusu hakkında bir başka bir şöyledir: İman hakikatini hayatında tam manasıyla tatbik etmiş, alim ve imamları taklit etmekte hoştur. Böylesine taklidi imanın zararları yoktur. Çünkü buda insanı doğru yola yönelmesine ve yolda istikamet üzerinde olmasına vesile olur.

  Bu söylediklerimizden yola çıkarak denilebilir ki, Müslümanların çoğu taklidi iman ile amellerini sürdürmektedir. Bunda her hangi bir tehlike söz konusu değildir. Çünkü, kendisine tabi olunan zat Peygamber Efendimiz ﷺ ve onun yolundan giden ehli sünnet alimleridir ki, bunlar hak olan yollardır.

  O zaman sonuç olarak şöyle diyelim: kişi ben Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kaza ve kadere iman ettim deyip topluca iman etse imanın sahihtir. Bunlar İslam dinine toplu iman eden kimselerdir.

  Fakat burası yanlış anlaşılmamalıdır. Burada iman ettim demek yeterli, ibadet ve amelde bulunmaya gerek yoktur denmediği gibi, sen iman et namaz kıl Allah kabul eder zaten de denmiyor.

  Kişi günlük hayatında ki bütün hallerinin İslami yönünden ilmini öğrenmesi farzdır. Bu ilme ilmihal denir. Konuyu daha iyi anlamak için ilim öğrenmek kadın erkek her Müslümana farzdır hadisi hakkında yazdığımız makaleyi okuyabilirsiniz.

  Taklidi İman Nedir?

  Taklidi iman kısaca iman edilmesi zorun olan şeylere kalben iman edip gönlün bu iman ile huzur bulmasıdır. Böylesine bir iman her ne kadar sahih ve geçerli olsa bile, kişinin nihai kurtuluşu için yeterli değildir. Kişi bu imanda takılı kalmamalıdır.

  Taklit yoluyla iman ettiği bütün hususların delillerini, amaçlarını, gayelerini ve hakikatlerini araştırmalı, daha sonra bu işin ehilleri ile imanın hususlarını daha üst bir şekilde anlamaya çalışmalıdır. Kişinin taklidi imanda takılıp kalmayıp tahkike geçmeli ve marifetullahı yakalamalıdır.

  Dünyada öyle bir cennet vardır ki, kim o cennete girse (ahiretteki) cenneti arzulamaz. Dünyadaki o cennet marifetullahtır. Tahkiki iman ile marifetullahı elde etmek hakkında daha fazla bilgi için imanın çeşitleri adlı makalemi okuyabilir ve imanın derecelerini öğrenebilirsiniz.

  Taklidi iman nedir sorusuna cevap verirken başından beri bu imanın iyi yönlerinden bahsettik. Fakat taklidi imanın çeşitleri arasında kötü olan iman şekli de mevcuttur.

  Bu iman, başta yanlış kişileri taklit etmek ile olur. Taklit edilen kişinin imanının zayıflığına nispeten taklidi imanın zararları da artar. Duyduğu ve gördüğü her şeye inanan, taklit eden, uygulayan kimse aslı araştırmadığı sürece zarardadır.

  Böyle kendi kafasına göre giden bir sürü millet ve fırka vardır ki hiç birinin imanını Allah Teala katında kabul ve makbul değildir. Çünkü onlar imanın sıhhatinin şartları hususuna dikkat etmezler.

  Bu sebeple böyle kimseleri de taklit etmek kişinin imanını yok eder. Böylesine taklidi iman, iman değil küfürdür. Allah Teala bizleri böyle kimseleri taklit etmekten muhafaza eylesin! Amin!

  Sonuç olarak Taklidî imana sahip olan kişi, (gücü yettiği halde) delillerini bilmemekle (öğrenmemekle) günahkâr olsa da, kendisinde tasdik olduğu için imanı geçerli ve sahihtir.

  Taklidi İman Nedir Videolu Anlatım
  Allah’a İman Nedir Videolu Anlatım
  Meleklere İman Nedir Videolu Anlatım