İçeriğe geç

Tansiyon Nasıl Ölçülür?

    Tansiyon, vücudun damarlarındaki kan basıncının ölçümüdür. Tansiyon ölçümü, bir bilekten alınan okuma ile yapılır. Ölçüm için kullanılan alet, aneroid veya osilometrik manometre olarak adlandırılır.

    Aneroid manometre, bir el pompası ve bir manometre göstergesinden oluşur. Ölçüm yaparken, el pompası kullanılarak bilekteki damarın içine bir azotlu bileşik pompalanır. Bu bileşik, damarın içindeki kan basıncını arttırır ve manometre göstergesinde okunur.

    Osilometrik manometre ise, bilekteki damara doğrudan bir sensör bağlar ve elektronik olarak ölçüm yapar. Bu cihaz, ölçümleri daha doğru ve hızlı bir şekilde yapar.

    Tansiyon ölçümü sırasında, kişi rahat bir pozisyonda oturmalı ve 30 dakika boyunca hareket etmemelidir. Ayrıca, ölçüm yaparken kişinin elini, kalp hizasından yukarıda tutmalıdır.

    Tansiyon ölçümünün normalden yüksek olduğu durumlarda, doktor tarafından yapılacak diğer testler ve tedavi seçenekleri değerlendirilir. Özellikle yüksek tansiyon, kalp ve damar hastalıklarına neden olabileceğinden, düzenli olarak ölçülmeli ve gerektiğinde tedavi edilmelidir.