İçeriğe geç

Tarihi Olaylar Artık Tüm Ziyaretçilerin Erişiminde

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, kültürel mirasımızın görsel belleğini oluşturan videoların muhafazası ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla, Sinema Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturduğu bir çalışmayla arşivdeki video ve görüntülerin restore edilerek dijital ortama aktarılmasını sağladı. Osmanlı’nın son döneminden 1940 yılında yaşanan sel hadisesine, Kore Savaşı’ndan nüfus sayımlarının geçmişte nasıl gerçekleştiğine kadar tarihimize ışık tutan yüzlerce film, “Film Mirasım KTB” uygulaması ve https://filmmirasim.ktb.gov.tr adresi aracılığıyla erişime açıldı.