İçeriğe geç

Tarikat Nedir?

    Tarikat: Sözlükte “gidilecek yol, izlenecek usul” anlamındadır. Tarikat terim olarak “müridi hakikate götüren yol şeklinde tanımlanır. Büyük sufi alimlere göre itikat ve fıkıh kurallarına uyulmadan sadece tarikat ile hakikate ulaşılamaz.