Tasavvuf Ahlak İlişkisi

Tasavvuf ahlak ilişkisi

Tasavvuf ahlakı kısaca güzel ahlaktan ibarettir”, diyor arifler; acaba güzel ahlak nedir? Güzel ahlak Yüce Yaratıcının ve halkın haklarını güzel korumaktır. Bunun tek yolu da Peygamber Efendimize ﷺ samimiyetle tabi olmaktır.

Allahu Teala kendisini sevenlere ve sevmek isteyenlere bu sevginin gerçek olması ve karşılık bulması için tasavvuf ahlakı olarak adlandırdığımız tek bir yol göstermiştir bu yol:

“Resulüm de ki: eğer siz Allah’ı seviyorsanız, hemen bana uyunuz ki, Allah da sizi sevsin. 


Ayetinin tarif ettiği tasavvuf ahlakın özellikleri Muhammedi yoludur.

Tasavvuf Ahlak İlişkisi Örnekle Açıklayınız

Hz Peygamberin uyguladığı terbiye usulüne uygun olarak bir mümin’i eğitmektir. Efendimizin (s.a.v) sünnetine uymayan kimse, nefsi ile 1000 sene mücahede mücadele etse bile terbiye olamaz, bir başkasını eğitemez.

Arifibillah Şihâbüddin Sühreverdi (k.s) bu ayetin, kullanım temelini ve hedefin ortaya koyduğuna dikkat çektikten sonra der:

“Sufiler, diğer Müslümanlar arasında, Resulullah’a uyumak konusunda en başarılı olanlardır. Çünkü onlar, Hz Peygamberin sallallahu aleyhi vesellem sözlerine tam manası ile uyarlar. Peygamberlerin emrettiklerini yerine getirip, yasakladığı şeylerden de şiddetle sakınırlar”.

Tasavvuf Ahlakı Nedir?

Tasavvuf ahlak ilişkisi, “Resulüm size neyi verdi ve emretti ise onu alıp yapın, neden nehyetti ise ondan da sakının” ayetiine canla başla uymaktır.

Sufilerin, bütün amel ve ibadetlerinde, farz, vacip ve nafilelerde büyük bir ciddiyetle Hz Resulullah’a sallallahu vesellem tabi olmalarıdır.

Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem söz ve davranışlarında kendisine uyumanın bereketi ile onun ilim, af, şevkat, merhamet, güzel geçim, nasihat ve tevazu gibi ahlakları ile süslenmişlerdir. İşe tasavvuf ahlakı buna denmektedir.

Ayrıca Efendimizin ﷺ haşyet, sekinet, rıza, sabır, zühd ve tevekkül gibi hallerinde de nasiplerini alıp, Peygamber Efendimize ﷺ her yönden tam itaat etmişler ve gerçek manada tasavvuf ahlakı ile ahlaklanmışlardır.

Allah dostu Abdülvâhid b. Zeyd’e: “Size göre kimdir?”diye sorulunca şöyle demişler:

Tasavvuf ahlak ilişkisi ile ahlaklanmış akılları ile sünneti tam olarak anlamaya gayret eden, kalpleri ile ona bağlanan ve nefislerinin şerrinden de Cenab-ı Hakk’a sığınan kimseler, gerçek sufilerdir, buyurulmuştur.

İşte bu sufilerin halini tam olarak anlatan hale tasavvuf ahlak ilişkisi denmektedir.


İpucu:

Yazıların arasında bulunan mavi kelimelerin üzerine tıklayarak o kelime hakkında yazdığım ayrıntılı makaleye ulaşabilirsiniz.

Paylaş:

Bu makaleyi sosyal ağlarda paylaşarak daha fazla kişinin öğrenmesine vesile olabilirsiniz.

Son Güncelleme: 2 hafta önce

Bir Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir