İçeriğe geç

Tasavvufun Temeli Neye Dayanır?

  Tasavvufun Temeli Neye Dayanır?

  Tasavvuf sağlam temellere dayanır. Onu, Allah Teâlâ’nın emirlerine ittiba etmek, menettiği şeylerden kaçınmak ve tam anlamıyla sünnete sarılmak şeklinde özetlemek mümkündür.

  Sûfîlerin önderlerinden biri olan Sehl b. Abdullah et-Tüsterî [kuddi se sırruhû] şöyle buyurmuştur:

  “Bizim temelimiz şunlardır: 1. Allah Teâlâ’nın kitabına sımsıkı sarılmak, 2. Allah Resûlü’nün (sallallahu aleyhi vesellem) sünnetine tâbi olmak, 3. Helâl yemek, 4. İnsanlara eziyet vermekten kaçınmak, 5. Günahlardan sakınmak, 6. Tövbe etmek, 7. Üzerindeki bütün hakları eda etmek.”

  Şeyh Ahmed Zerrûk [kuddise sırruhû] şöyle buyurmuştur: “Tasavvuf yolunun usulü şu beş şeydir: 1. Gizlide ve açıkta takvalı olmak, 2. Konuşma ve fiillerde sünnete tâbi olmak,

  3. İnsanlar kendisine yönelse de sırt çevirse de onlardan (kalben) yüz çevirmek,

  4. Azlıkta ve çoklukta Allah Teâlâ’dan razı olmak, 5. Bollukta ve darlıkta Allah Teâlâ’ya yönelmek.

  • Takva, vera’ ve istikametle olur.

  • Sünnete ittiba etmek, haramlardan korunmak ve güzel ahlâk ile olur.

  • İnsanlardan (kalben) yüz çevirmek, sabır ve tevekkül ile olur.

  • Allah Teâlâ’dan razı olmak, elindekine kanaat etmek ve bütün işini O’na havale etmekle olur.

  • Allah Teâlâ’ya yönelmek, bollukta hamd ve şükürle, darlıkta da O’na iltica etmekle olur.”