İçeriğe geç

Telbiye Nasıl Yapılır?

  “Emret Allahım emret. Emrine âmâdeyim. Senin ortağın yoktur. Emret. Bütün hamdler sana mahsustur. Nimet ve mülk senindir. Senin ortağın yoktur.”

  Bu lafızlardan herhangi bir şeyi eksik söyleme. Buna şu sözleri de ekleyebilirsin:

  “Emrine âmâdeyim. Hayır, tamamıyla sendendir.”

  Hacca veya sadece umreye yahut her ikisine de niyet ederek telbiyeyi de getirdiğin zaman ihramlı olursun. Hac fiillerinin geçerli olması için ihram şarttır. Refesten sakın. Refes, cimâ yapmak veya kadınların yanında bundan söz etmektir. Kötü sözden, tartışmaktan ve günahlardan sakın. Kara hayvanlarını avlamaktan veya onları avlamak isteyen kişiye yerini göstermekten sakın. Dikişli elbise giymekten, başını ve yüzünü örtmekten, koku sürünmekten ve saç koparmaktan sakın.

  İhram yasaklarından biri yapıldığı zaman bunu telafi etmek lazımdır.

  Her halinde özellikle seher vakitlerinde sesini yükselterek telbiye getirmeyi çoğalt. Mekke’ye ulaştığında gusül yapmak, Muallâ kapısından şehre gündüz vakti girmek, Bâbüsselâm’a gelene kadar telbiye getirmek müstehaptır. Sonra telbiye, tekbir, tehlil ve Hz. Peygamber’e [sallallahu aleyhi vesellem] salavat getirerek tevazuyla mescide girersin.

  Beytü’l-mükerrem’i görünce yapılacak dua makbuldür.

  Sonra tekbir ve tehlil getirerek Hacerülesved’e yönel. Daha sonra kimseye eziyet vermeden namazda olduğu gibi ellerini kaldırıp Hacerülesved’in üzerine koy ve onu öp.