İçeriğe geç

Temettu Haccı Nasıl Yapılır?

  Temettu‘ haccı yapacak olan kişi, mîkat mahallinden sadece umre yapmak için ihrama girer. Mekke’ye girdiğinde umre için tavaf edip sa‘y yapar. Sonra tıraş olup ihramdan çıkar. Daha sonra zilhiccenin sekizinci günü olan terviye gününde hac için ihrama girer.

  Mekke’de sabah namazını kıldığında fecir doğduktan sonra Mina’ya çıkmak için hazırlanır. Mina’da Cebel-i Hayf Mescidi yakınında konaklamak müstehaptır. Dokuzuncu gün güneş doğana kadar burada bekler. Sonra Arafat’a gider. Mescid-i Nemire’ye gelip oradaki en büyük imamla veya nâibiyle beraber, hutbeden sonra bir ezan ve iki kametle önce öğle namazını sonra da ikindi namazını cem‘-i takdîm yaparak kılar. İki farz namazın arasını nâfileyle ayırmaz.

  İmamla namazı kaçırırsa, Ebû Hanîfe’ye göre [rahimehullah] ikindi namazını kendi vaktinde kılar. Çünkü imamın hazır bulunması ve ihramlı olmak ona göre ikindi namazının takdimi ve öğleyle birlikte cemedilmesi için şarttır.

  İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed [rahimehumallah], en zâhir görüşe göre ihramlı olan kişi tek başına da olsa iki namazı bir arada kılar demiştir.

  Sonra rahmet dağının yakınında duracak şekilde vakfe yerine yönelir. Kâbe’ye dönerek orada vakfe yapar. Hamdeder. Tekbir, tehlil, telbiye ve Hz. Peygamber’e [sallallahu aleyhi vesellem] salavat getirir. Akşam güneş batana kadar ellerini kaldırarak dua yapmaya gayret eder.

  Sonra vakarlı bir yürüyüşle Müzdelife’ye gider. Akşam ve yatsı namazlarını bir ezan ve bir kametle Müzdelife’de kılar. Yolda akşam namazını kılmak câiz değildir. Sabah namazını alaca karanlıkta kılar. Meş‘ar-i Harâm’da vakfe yapar. Hamdeder. Tekbir, tehlil, telbiye ve Hz. Peygamber’e [sallallahu aleyhi vesellem] salavat getirir. Dilediği duayı yapar.

  Güneşin doğuşu yaklaştığında oradan Mina’ya doğru hareket edersin. Mina’ya vardığında batn-ı vadiden Akabe cemresine yedi taş at. Her taşı atarken tekbir getir. İlk taşla birlikte telbiyeyi kes.

  Sonra saçını kısalt veya kazıt. Erkekler için saçı kazıtmak daha faziletlidir. Bundan sonra kadından başka diğer yasaklar sana helâl olur. Sonra ifrad haccı yapan kişi dilerse kurban keser. Kırân ve temettu‘ haccı yapan kişiye, tıraş olmadan önce hedy kurbanı kesmesi vâciptir. Kırân ve temettu‘ haccı yapan kişi hedy kurbanı bulamazsa, kurban günleri gelmeden önce hac ayının başında üç gün oruç tutar. Hac fiilleri bittikten sonra da Mekke’de olsa bile yedi gün oruç tutar. Kurban bayramı gününe kadar oruç tutmazsa, kurban kesmek üzerine vâcip olur.

  Sonra ziyaret tavafını yapmaya gidersin. Bu haccın iki rüknünden ikincisidir. En faziletlisi ziyaret tavafını kurban bayramı gününde yerine getirmektir. Şayet ziyaret tavafını bayram günlerinden sonraya tehir ederse, dem/kurban cezası gerekir. (Bunu da yerine getirince) hanımına yaklaşmak sana helâl olur.

  Cünüp, hayızlı, nifaslı veya abdestsiz olarak tavaf yapmak geçerlidir. Ancak cünüplükte büyük baş hayvan kurban etmek vâcip olur. Abdestsiz tavaf yapılırsa koyun kesmek vâcip olur.

  Sonra Mina’ya dönersin. Zilhiccenin on birinci günü güneş zâil olduğunda (öğle vakti), Mescid-i Hayf’a en yakın olandan başlayarak üç cemreye de taş atarsın. Sonra orta cemreye sonra da Akabe cemresine taş atarsın. On ikinci gün de aynı şekilde taşlama yaparsın.

  Bir an önce Mekke’ye gitmeyi isterse güneş batmadan önce Mina’dan ayrılır. Eğer güneş batana kadar Mina’da kalırsa, (ertesi gün) şeytan taşlamadan Mekke’ye gitmesi mekruh olur. Fakat üzerine bir ceza gerekmez. Fecir doğana kadar Mina’da ikamet ederse, şeytan taşlamak kendisine gerekli olur. Bu taşlamayı zevalden önce de yapması daha sahihtir.

  Arkasından tekrar taş atma olan bütün taşlamaları, peşinden dua etmek için yürüyerek yaparsın. Son taşlamayı ise binekli olarak yaparsın. Bunun akabinde dua etmeksizin gidersin. Mekke’ye ulaştığında Muhassab’da bir saat durmak müstehaptır.

  Kâbe’de veda tavafı yapar. Bu tavaf, Mekke’de ikamet edenlerin dışındakilere vâciptir. İki rekât tavaf namazını kılar ve zemzeme gelir, suyundan içer. İçerken kıbleye yönelmek, kana kana içmek ve birkaç defa soluklanmak müstehaptır. Her yudumda Beyt-i şerif’i görmek için gözünü kaldırır. Zemzem suyundan vücuduna döker veya bedenini zemzem suyuyla mesheder. Mümkünse zemzem suyunu kendi çıkarır. İçerken dilediği şeyleri niyet eder.

  Sonra Kâbe’nin kapısına gelir ve eşiğini öper. Hacerülesved ile Kâbe kapısının arasında olan Mültezem’e gelip yüzünü ve göğsünü Kâbe’ye yapıştırır. Din ve dünya hususlarında dilediği şeyleri Allah Teâlâ’dan isteyerek bir müddet dua eder. Şöyle der:

  “Allahım! Muhakkak ki bu, âlemler için hidayet vesilesi olan ve mübarek kıldığın beytindir. Allahım! Beni ona ulaştırdığın gibi hac ibadetlerimi de benden kabul eyle. Bu ziyaretimi son ziyaret eyleme. Ey merhametlilerin en merhametlisi, benden razı oluncaya kadar tekrar tekrar ziyaretleri bana nasip eyle.”

  Ailesine dönmeyi istediği zaman, veda tavafını yaptıktan sonra yüzü Kâbe’ye dönük vaziyette, ağlayarak ve özlem duyarak, geri geri yürüyerek mescidden çıkar. Mekke’den Benî Şeybe kapısından çıkar.