İçeriğe geç

Teravih Namazı Kaç Rekat Nasıl Kılınır?

  Teravih namazı erkek ve kadınlar için sünnettir. Teravih namazı yirmi rekâttır. İkişer rekât halinde on selâmla kılınır.

  Yatsıdan sonra kılınmasıyla sahih olur. Vitir namazını teravih namazından önce kılmak câizdir.

  Her dört rekâttan sonra dört rekât namaz kılacak kadar oturmak (müstehaptır.) Teravih namazında hatim yapmak ve erkeklerin cemaatle kılması sünnet-i kifâyedir.

  Cemaate uzun kıraatle namaz kılmak ağır geldiğinde, kıraati azaltarak; “İhlâs” ve “Kevser” gibi kısa sûrelerden okunur.1


  Ramazan ayında diğer nâfile namazların yanında bir de teravih namazı kılınır. Teravih, “rahatlamak, dinlendirmek” manasına gelir. Ramazan ayına mahsus olan ve yatsı namazından sonra kılınan bu namazın her dört rekâtının sonunda istirahat için oturulmasına “tervîha” denmiştir.

  Teravih namazını kılmak, âkıl bâliğ erkek ve kadın müslüman için sünnet-i müekkededir. Resûlullah [sallallahu aleyhi vesellem] birçok hadisinde ramazan gecelerinde ibadeti teşvik etmiştir:

  “Kim ramazanda inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek, O’nun rızasını kazanmak için kıyam ederse (teravih kılarsa), geçmiş günahları bağışlanır.”

  “Allah [celle celâluhû], ramazan ayında oruç tutmamızı farz kıldı. Ben de ramazan gecelerinde kıyam etmenizi (teravih namazı kılmanızı) sünnet kıldım.”

  Teravih namazı yatsı namazından sonra, vitirden önce kılınır. Teravih on selâm ile (her iki ya da dört veya sekiz rekâtta bir selâm vermek suretiyle) yirmi rekât olarak kılınır. Her dört rekâtta bir tervîha yani kısa bir dinlenme yapılır. Burada tekbir, tehlîl veya Resûlullah’a salâtüselâm getirilebilir. Her selâmdan sonra (ayağa kalkıldığında) diğer iki rekât için niyet etmek gerekir. Beşinci tervîhadan sonra vitir namazı kılınır.2

  Kaynakça

  1. Merakıs Saadet
  2. Nafile İbadetler – Şadırvan Yayınları