İçeriğe geç

Teşehhüd Nedir?

  Teşehhüd, namazda Tahiyyat duasını okumaktır. Bu duanın Türkçe anlamı şudur: “Bütün dualar ve övgüler, bedenî ve malî ibadetler yüce Allah’a mahsustur. Allah’ın selâmı, rahmet ve bereketi, senin üzerine olsun ey Nebî! Selâm hem bizlere hem de yüce Allah’ın salih kullarının üzerine olsun. Ben şehadet ederim ki yüce Allah’tan başka ilâh yoktur. Yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed, yüce Allah’ın kulu ve resûlüdür.”

  Son oturuşta Tahiyyat duası üzerine salli barik dualarını okur. Bu duaların da Türkçe anlamları şöyledir:

  “Yâ Rabbi! Efendimiz İbrahim’e ve onun ailesine rahmet ettiğin gibi, efendimiz Muhammed’e ve onun ailesine de rahmet et (onların şerefini artır).

  “Efendimiz İbrahim’e ve onun ailesine bereket verdiğin gibi, efendimiz Muhammed’e ve onun ailesine de bereket ver. Muhakkak ki sen, övülmeye pek layık ve yüce olansın.”

  Bunda sonra Rabbena duaları okunur ve selam verilir. Bu duanın Türkçe anlamı şöyledir:

  “Ey Rabbimiz! Bize dünyada bir güzellik, ahirette de bir güzellik (iyilik ve mutluluk) ver ve bizi cehennem azabından koru.”

  Buna benzer duaları da ekleyebilir.1


  Türkçe anlamlarını verdiğimiz bu duaların Arapça hali namazda okunur. Bu duaların Arapça yazılış ve okunuşlarını cüzlerden veya dua kitaplarından ulaşabilirsiniz.


  Kaynakça

  1. Merakıs Saadet