İçeriğe geç

Teyemmümün Sıhhat Şartları Nelerdir?

  Teyemmümün sıhhat şartları nelerdir? Teyemmüm 8 şartla sahih olur. Niyet, mübah kılan bir özür, yer cinsinden temiz bir şeyin olması, her tarafı meshetmek, elin tamamı ile meshetmek, 2 vuruş yapmak, mani durumların sona ermesi, engel şeylerin bulunmaması.

  1. 1. Niyet: Niyetin hakikati, kalbi, bir fiile kesin bir şekilde bağlamaktır. Niyetini vakti de eli teyemmüm yapılacak şeye vurma esnasındadır. Niyetin sahih olmasının 3 şartı vardır: Müslüman olmak, temiz yaşına gelmiş olmak, niyet ettiği şeyi bilmek. Namaz kılmak için teyemmüm niyetinde üç şeyden biri şarttır: ya temizliğe niyet ya namazı mübah kılma niyeti yahut sadece abdest ile yapılabilen bir ibadete niyet. Kişi, sadece “teyemmüm almaya” diyerek veya cünüp olmaksızın “Kur’an okumaya” niyet ederek namaz kılamaz.
  2. Mübah kılan bir özür: Mesela şehirde bile olsa sudan 1 mil kadar uzak olmak, bir hastalığın, telef veya hastalığa sebep olmasından korkulan bir soğuğun meydana gelmesi, düşman veya susuzluk korkusu, çorba için değil de hamur için (suya) ihtiyaç duyulması, (kuyudaki suya ulaşmak için gerekli olan) alet edevatın bulunmaması, bina yoluyla olsa bile cenaze veya bayram namazlarını kaçırma korkusu gibi sebepler (teyemmümü mübah kılar). Cuma ve vakit namazını kaçırma korkusu ise özür değildir.
  3. Yer cinsinden temiz bir şeyin olması. Mesela, toprak, taş, kum gibi. Odun, gümüş, altın gibi değil.
  4. Her tarafı meshetmek: (Meshedilecek) yerin her tarafını meshetmek.
  5. Elin tamamı ile meshetmek: Elin tamamıyla veya çoğuyla meshetmek. İki parmakla yapılan mesh caiz değildir. Hatta (iki parmağıyla) tekrarlayarak her tarafı meshetse bile geçerli değildir. Başı meshetmekte ise durum böyle değildir.
  6. 2 vuruş yapmak: Aynı yere bile olsa avuç içiyle iki vuruş yapması. Toprağın vücuda değmesi teyemmüm niyetiyle olması halinde iki vuruş yerine geçer.
  7. Mani durumların sona ermesi: Hayız, nifas, abdestsizlik gibi teyemmüme mani durumun sona ermesi.
  8. Engel şeylerin bulunmaması: Bedende mum, iç yağı gibi teyemmüme engel şeylerin bulunmaması.1

  Şafilere Göre Teyemmümün Şartları

  Şafilere teyemmümün şartları dörttür:

  1. Bedenin üzerindeki necasetin giderilmesi.
  2. Yerine getirmek için teyemmüm yaptığı ibadetin vaktinin girmiş olması.
  3. Tozlu olan temiz bir toprakla yapılması.
  4. Suyun olmayışından dolayı teyemmüm yapan kimsenin, vakit girdikten sonra suyu aramış olması.2

  Kaynakça

  1. Merakıs Saadet
  2. Saadetül Mübtedin