İçeriğe geç

Türkiye Yalnızca Enerji Koridoru Değil, Aynı Zamanda Enerji Üssü

    Hiç şüphe yok ki güçlü devlet olabilmenin yollarından biri de güçlü ekonomiye sahip olmak. Uluslararası siyaseti yönlendirenlerin tamamının parayı yöneten ülkeler olması tesadüf değil. Bugünün dünyasında enerji, ülkelerin önemli harcama kalemlerinin başında geliyor. Doğalgaz ve petrol gibi enerji kaynaklarını elinde bulunduran ve bunları uluslararası pazarda satmayı başarabilen ülkeler, bir süre sonra Rusya gibi büyük bir güç merkez haline dönüşebiliyor.

    Türkiye de milli gelirinin önemli bir kısmını enerji ihtiyacını karşılamak için harcayan ülkelerden. Yıllardır savunma sanayii açısından maruz bırakılan dışa bağımlılık, enerji alanında da aynıyla vâki idi. Ancak son zamanlarda Karadeniz’de bulunan doğalgaz rezervleri, Türkiye’yi kendi ihtiyacını karşılayarak gider hanesinde önemli bir miktardan kurtarmakla kalmayacak, doğalgaz ihraç eden ve bundan para kazanan devletler kategorisine yerleştirecek. Keza, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde çıkarılan petrol rezervleri de benzer bir tablo ortaya çıkaracak.

    Türkiye’nin üzerinde bulunduğu coğrafya da bu açıdan başka bir güzelliğe kapı aralıyor. Tarihî ticaret yollarının da geçtiği bu güzergâh, artık yalnızca kültürel bir köprü olmanın dışında enerji koridoru vazifesi de görüyor. Avrupalı ülkelerin enerji alanındaki iplerini elinde tutan Rusya, kendisine yönelik her türlü olumsuz girişime o ipleri biraz daha gererek cevap verdi.

    Halklarla probleminin olmadığını da göstermek için Türkiye’de kurulacak bir enerji üssü ile Avrupa’ya ihtiyacı olan doğalgazın bir kısmını verebileceğini söyledi. Ve Türkiye, böylece Rusya ile beraber enerji kartını eline almış oldu. Batı Doğalgaz Boru Hattı, Türk Akım, Mavi Akım, Bakü-Tiflis-Erzurum, TANAP ve Doğu Doğalgaz Boru Hattı ile hem kendi doğalgaz ihtiyacını karşılayan hem de Avrupa için geçiş güzergâhı olan Türkiye, Trakya bölgesinde kurulacak doğalgaz üssü ile Avrupa’nın ihtiyaç duyduğu doğalgazın tamamı için tedarikçi ülke haline gelecek.