İçeriğe geç

Üstün Başarı Belgesini Kim Verir?

    Üstün başarı belgesi son başarı belgesini veren makamca verilmektedir. Yani 657 sayısı olan Devlet Memurları Kanunu’na göre 122.maddesinde, başarı belgesinin ilçelerde kaymakam, illerde vali tarafından verileceği belirtilmiştir. Üstün başarı belgesinin ise ilçelerde kaymakam, illerde vali tarafından verileceği de hüküm altına alınmıştır. Bu açıklamayla birlikte üstün başarı belgesi son başarı belgesini verem makamlarca verilir.