İçeriğe geç

Vatanımıza ve Milletimize Karşı Ne Gibi Sorumluluklarımız Vardır?

  Genel olarak vatan, sınırları belli bir toprak parçası olarak anlam kazanır. Topluluklarda vatan kavramı oldukça kutsaldır ve vatan üzerine yaşayan herkesin, ahlaki, milli, hukuki bir şuurla sorumlulukları vardır. Vatanımıza karşı ne gibi görev ve sorumluluklarımız vardır baktığımızda, vatana ve millete karşı sorumlulukları bilmek ve uygulamak, vatan sınırları içerisinde yaşamını sürdüren herkes için geçerlidir.

  Vatanımıza Verdiğimiz Değeri Göstermek İçin Neler Yapabiliriz?

  Bireylerin üzerine düşen görevi yerine getirmesine sorumluluk denir ve bireyler kendilerine ait bir olayın başkaları üzerinde meydana gelen etkilerini de sorumluluğu almalıdır. Kendi davranışlarının bilincinde olarak sorumluluk alması, başkalarının haklarına saygı göstermesi anlamına gelir. Bu sorumluluklar, tarihi devamlılık içindeki görenek ve geleneklerin, örf ve adetlerin, dini inançların etkisiyle şekillenebilir. Vatanımıza ve milletimize karşı ne gibi sorumluluklarımız vardır baktığımız zaman,

  • Devlet sisteminin sağlamış olduğu hukuki ve sosyal haklardan yararlanarak sorumlulukları yerine getirmek.
  • Millet olarak birlik ve beraberliği korumak. Barışı ve huzuru sağlamak.
  • Vatan, devlet ve millet olgularına sahip olmak.
  • Bir vatani vazife olarak askere gitmek.
  • Vatan için vergi vermek ve kurallara uymak.
  • Can ve mal pahasına vatanı savunmak. Din, dil, kültür ve tarihi yaşatmaktır.
  • Dilimize, bayrağımıza, kültürlerimize sahip çıkmak.
  • Bayrağımıza sahip çıkmak ve her zaman göklerde dalgalandırmak.

  Vatanımıza Karşı Ne Gibi Görev ve Sorumluluklarımız Vardır?

  Vatanımıza karşı ne gibi görev ve sorumluluklarımız vardır baktığımızda, vatan toprağı üzerine yaşayan herkesin yapması gereken sorumluluklar genelde basittir. Bireylerin vatanına ve ülkelerine karşı sorumluluk alması gerekir. Bunlardan ilki vatanı sevmektir. Ardından vatanı her türlü tehlikeden korumak, vatanı ve onun bekası için elimizden geleni yapmak gerekir. Erkek bireyler vatanını korumak için askerlik vazifesini yerine getirmelidir. Vatan içinde görev alan ve çalışan herkes, vergi vermelidir.

  Millete karşı sorumluluklarımız nelerdir baktığımızda, vatan içerisinde yaşayan bir milletin gelişmesi için alınan sorumluluklardır. Birlik ve beraberliği sağlamak bu noktada milletin görevleri arasındadır. Milletin değerlerine bağlı kalması, çok çalışmak ve sürekli üretmek, düşmana karşı tek yürek olmak, milletin sorumlulukları arasındadır.