İçeriğe geç

Yapay Zeka Neyi Yapamaz?

    Yapay zekanın yapamadığı şeyler arasında bireylerin sağlık durumları hakkında tek başına karar verememektedir. Bunun dışında tek başına komplike bir yazılımda geliştiremezler. Yaratıcı bir yazı dili kurgulayamaz, özgür iradeye dayalı şekilde hareket edemez, sürücüsüz araçlarda ahlaki kararlar veremez ve aynı zamanda yapay zeka, insan kontrolü dışında herhangi bir buluşta gerçekleştirememektedir. 

    Yapay zekanın, birşeyleri başaramamasındaki neden, nedensellik olarak değerlendirilir. Yapay zekaya sahip olan sistemlerde görülen olayların ve şeylerin de diğer olaylarla alakalı olduğunu bir derece saptar. Fakat tam anlamıyla hangi olayın direkt olarak farklı olayları tetiklediğini tespit edemezler. Yapay zeka, pekiştirmeli öğrenme ve benzeri oyunlarda ustalaşsalar da gerçek dünyadaki karmaşık olaylarda bu yetenekler devre dışı kalacaktır.