İçeriğe geç

Yapay Zeka Yöntemleri Nelerdir?

    Yapay zeka yöntemleri, genellikle üç kategori altında gruplandırılır. Bunlar gözetmeli öğrenme, gözetmensiz öğrenme ve kuvvetlendirme öğrenme yöntemleridir. Gözetmensiz öğrenmede hedef olan çıktılar verilmemektedir ve modelinde kendi içerisinde verilen girdilerden bir şablon oluşturması beklenmektedir. Bunun dışında kuvvetlendirme öğrenme, gözetmeli öğrenmenin özel bir halidir ve modele hedef çıktılar yerine, model çıktılarını da ne ölçüde doğru olduğunu belirten dereceler verilmektedir.

    Yapay zeka yöntemleri içinde yer alan gözetmeli öğrenme yöntemi, sistem farklı veriler ile beslenir. Oluşturulan modelin sonuçları da hedef çıktılarla karşılaştırılır. Oluşan bu hatalar, sistem tarafından minimalize edilir. Gözetmeli öğrenmedeki algoritmalar genellikle iki başlıkta toplanır. Bunlar sınıflandırma ve regresyondur. Gözetmensiz öğrenmede girdiler arasında ilişkilerin çıkarılması problemlerinde kullanılabilir.