İçeriğe geç

Yuvada Huzur ve Saadet Güven ile Olur

    Huzur ve saadet bir yuvanın olmazsa olmazıdır. Ailede huzurun muhafaza edilebilmesi için aile bireylerinin her birinin yapması gereken vazifeler, yerine getirmesi gereken sorumluluklar vardır. Karşılıklı saygı ve sevgi, hoşgörü, mahremiyetin muhafazası, evde yaşanan sıkıntıların başkalarına ifşa edilmemesi, eldeki nimete şükür, gelen bela ve musibete gösterilen sabır yuvadaki huzur ve saadeti arttırır. Aile huzurunun temini için dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de eşler arasındaki güvendir. Çünkü aile bireylerinin birbirlerine karşı güven duygusu olmazsa bir yuva sıcaklığından, ailede huzur ve saadetin varlığından söz etmek pek de mümkün değildir. Zira böyle bir durumda yuvada birlik ve beraberlik tesis edilemez. Aile fertleri birbirlerine yardım edemedikleri gibi birbirlerini himaye de edemezler. Emniyetin olmadığı yerde bereket gider; huzursuzluk, güvensizlik ve hıyanet olur. Enes b. Malik (radıyallahu anh) konuyla ilgili şöyle der: “İçinde güvenin bulunmadığı evde bereket olmaz.” (Beyhaki, Şuabü’l-İman, nr. 5285)