İçeriğe geç

Zikrin Faydaları Nelerdir? 15 Yönden Zikir Çekmenin Faydaları

  Zikrin faydaları nelerdir? Zikrin faydaları hakkında bilgi veren ve zikri emreden bir çok ayet ve hadis vardır. Bu kadar ayet ve hadisin gelmesi zikir çekmenin mümin için bir hayat sebebi olduğunu gösteriyor. Bu sebeple çeşitli yönlerden zikir çekmenin faydaları konusunu bu yazımızda sizlere anlatacağız.

  Zikirle kalplerini ihya eden Allah dostları, zikrin faydaları ve nimetlerini bizzat gördükleri için, onu bütün insanlara ısrarla tavsiye etmişlerdir. Şimdi ayet ve hadislerde Allah zikri çekmenin faydaları hakkında verilen müjdeleri özetlemeye çalışalım.

  Zikir kulu Yüce Rabbi ile beraber eder. Kul Yüce Rabbini zikrettiği sürece Allah da kulunu zikreder. Siz beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim, ayeti bunu ifade eder. (Bakara 152. Ayet) Bu yüzden arifler, bir insanın Allah’ı zikretmesinin bundan başka faydası olmasa bile, bu müjde zikir çekmenin faydaları için yeterdi, demişlerdir.

  Kur’an ve sünnet kurtuluş kapısı olarak zikri göstermiştir. Kalbin bitmeyen huzuru zikre bağlanmıştır. Zikir, bütün hayır kapılarının anahtarı olmuştur. Zikirsiz Allah dostluğu mümkün değildir. Bütün ibadet çeşitleri bir tür zikirdir. Ancak asıl zikir kalbin derinliklerine inen, kalbi fetheden ve nefsi terbiye eden zikirdir.

  Bu zikrin sonucu kalbin Yüce Allah’ı tanıması, O’na bağlanması ve O’ndan başkasını aramamasıdır. Arifler Allah zikri çekmenin faydaları arasında bu hali gerçek hürriyet olarak tarif etmişler, bütün şerefi onda görmüşler ve bir ömür boyu onu ele geçirmek için çalışmışlardır.

  Zikir Çekmenin Faydaları Hadisi Şerif

  Peygamber Efendimiz zikir meclislerini Cennet bahçelerine benzetmiş ve herkesi bu bahçenin meyvelerini toplamaya davet etmiştir. Allah zikri çekmenin faydaları içerisinde en önemlisi şudur ki: Zikir bahçelerinde, ilahi aşk, muhabbet, rahmet, sekinet, nur, ihlas edep, tövbe, göz yaşı, sevgi, feyiz, meleklerin teşrifi, istiğfarı ve hayır duası gibi manevi meyveler mevcuttur.

  Alimler çok zikir çekmenin faydaları olarak zikir vuslat yoludur, demişlerdir. Zikir kulu Yüce Rabbine yaklaştırır. Zikir insanın marifetini ve muhabbeti artırır, manevi derecesini yükseltir.

  İhlasla yapılan kalp zikrinin faydaları arasında kul ile Rabbi arasındaki bütün perdeleri kaldırır, engelleri aştırır denilebilir. Rasulullah (s.a.v) Efendimizin belirttiği gibi, zikirdeki bu özellik hiçbir amelde yoktur.

  Allah zikrini çekmenin faydaları anlatmakla bitmez çünkü zikir kalbin cilasıdır, onu manevi kirlerden temizler, içindeki gafleti yok eder. Kalp zikrin nurları ile aydınlanır ve parlar. Bu nur insanın bütün vücuduna yayılır, her organ ondan bir pay alır, nurlanır, vücut Allah sevgisiyle tatlanır. İşte zikrin vucuda faydaları başlıca bu saydıklarımızdır.

  Zikrin Vucuda Faydaları

  Zikir nurları içinde kaybolan kimsenin yüzü güzel, sözü tatlı olur. Çünkü zikrin insan bedenindeki etkileri vardır. Buda bakışı feyiz akıtmasına, gülüşü huzur vermesine sebep olur. Her hali hayrı yansıtır.

  Çünkü zikrin vucuda faydaları kişiye tesir ettiğinde artık etrafındakilere saçmaya başlar. Bu kimse yer yüzünde Allah’ın canlı şahididir. Kendisine bakana Allah’ı zikrettirir, hayrı sevdirir.

  Zikir manevi zevk kapılarını açar. Allah zikrini çekmenin faydaları sayesinde kul rabbi ile özel sohbet ve muhabbet eder. Allah zikreden kimsenin en yakın dostu ve sohbet arkadaşı olur, kalbini şenlendirir, onu doyumsuz ve benzersiz zevklere ulaştırır.

  Büyük ariflerden İbrahim b. Ethem (rah.) bu Allah zikri çekmenin faydaları zevkini şöyle tarif eder: “Yūce Rabbim kendisini seven ve çokça zikreden dostlarının kalbine õyle bir zevk koymuştur ki, eğer dünya sultanları bunun ne kadar tatlı olduğunu bilselerdi onu ele geçirmek için bütün ordularıyla ariflerin kalbine hücum ederlerdi. Ancak Allah dostları zikir yapmanın faydaları hususunu gizlerler, sultanlar da ondan habersizdirler.”

  Kalp Zikrinin Faydaları

  Kalp zikrinin faydaları başlıca şunlardır: Zikir kalbi şenlendirir, kalpten gamı, kederi, stresi giderir. Alemlerin Rabbi ile huzur bulmuş kalpten boş sıkıntılar ve yersiz korkular çeker gider.

  Allah zikrini çekmenin faydaları ile kalbi şenlenmiş bir kul hiçbir zaman yalnızlık korkusu yaşamaz, ne olacağım sıkıntısı çekmez, rızık endişesine düşmez. Çok zikir çekmenin faydaları etkisine giren kişi zindana atılsa saraydaki gibi
  rahat eder.

  Zikirler ve faydaları hakkında bilgiler vermeye devam edelim inşallah. Zikir kalpteki imanı kuvvetlendirir, kalbe manevi hayat ve neşe verir, kalpten şek ve şupheyi giderir, böylece insan inandığı şeyleri tereddütsüz kabul eder, Allah’a teslimiyeti tam olur, yakini artar, ihlası elde eder.

  Zikir çekmenin faydaları kişide vuku bulunca ibadetler tatlı ve kolay olur. Kul taklitten kurtulur. Balık için su ne ise, kalp içinde zikir odur. Zikirsiz kalp ölür. Kalbi ölü bir insandan hayırlı ve tatlı işler çıkmaz. Bu sebeple Allah zikrini çekmenin faydaları adlı yazımız büyük önem kazanıyor.

  Zikrin Bilimsel Faydaları

  Zikrin bilimsel faydaları konusuna da değinmek gerekir. Çünkü zikrin önemi ve faydaları sadece manevi değil madden de etki göstermekte ve şeytan gibi şerleri uzaklaştırmaktadır.

  Zikir şeytanın vesvese, hile ve hakimiyetinden kalbi kurtarır. Allah şeytanı “hannas” sıfatıyla tanıtmıştır. Hannas, sinsi, korkak, boş bulunca dalan, karşı durunca kaçan demektir.

  Şeytan kalbi boş bulunca dalar, kalp zikre geçince ve Allah zikrini çekmenin faydaları etkisini gösterdiğinde hemen kaçar. Şöyle ki Ya Allah zikrinin fazileti devam ettiği sürece şeytan kalbe yol bulamaz.

  Kalbe girmek ister fakat zikrin nuru onu yakar. Böylece insan en büyük düşmanından kurtulmuş olur.

  Şeytanı yakan zikir ihlasla edep üzere yapılan ve gafletten uzak olan zikirdir. İçinde Allah rızası ve edep bulmayan zikir, kalpten şeytanı değil, ilahi rahmeti uzaklaştırır.

  Şeytanı kalbimizden, işimizden, evimizden, ailemizden, çocuklarımızdan, soframızdan uzaklaştırmak istiyorsak bunun tek yolu ise ihlas ile Ya Allah zikrinin faydaları elde etmek ile olur.

  Ya Allah Zikrinin Fazileti

  Zikir kötülüklere karşı en sağlam bir kaledir, insanı haramlardan kurtarır. Zikirle meşgul olan bir kalp ve dil, gıybet, yalan, laf taşıma, fitne yayma gibi haram ve boş işlere vakit bulamaz.

  Çünkü zikrin vücuda faydaları bunları engeller. Bir çeşit ibadet, hizmet ve zikir ile meşgul olmayan kimsenin boş işlerden korunması mümkün değildir. Kalbe gelen günah arzularını zikirle söndürme ve hayra yönlendirme imkanı vardır. Allah zikri çekmenin faydaları ile desteklenen kalp iyiyi kötüyü fark eder.

  Zikir bütün zamanlarda ve mekanlarda yapılabilir. Zikrin dışındaki her ibadetin belirlenmiş bir zamanı ve şekli varken, zikir için herhangi bir zaman ve mekan sınırlaması yoktur. Bazı yer ve zamanlarda dil ile zikir yapılamaz ise de, kalple zikre hiçbir mani yoktur. Bu sebeple zikir çekmenin faydaları her zaman çalışma ile elde edilebilir.

  Zikrin Önemi ve Faydaları

  Zikrin önemi ve faydaları çok fazla demiştik. Fakat yinede anlatmaya devam ediyoruz. Zikir kalbin kapılarını açar. Allah’ı sürekli zikreden kul, Allah zikri çekmenin faydaları ile kendisini tanır, kalbini, ruhunu ve diğer manevi cevherlerini keşfeder.

  Onları çalıştırır, geliştirir ve kullanır. Onlarla yepyeni ilimler elde eder, kalp gözü açılır, dünyanın ve ahiretin gerçek yönünü görür. Allah’ın kainattaki tecellilerini ve sanatını seyreder.

  Böylece zikir çekmenin faydaları elde etmiş olur ve Yüce Allah’a imanı ve muhabbeti artar. Ona hayran olur, sevgi ve tazimle teslim olur.

  Zikir insana rahmet kapılarını açar. Kul Yüce Rabbini zikrettiği sürece O’nun nazarı ve rahmeti altında bulunur. Allah kendisini genişlik anında çokça zikreden kullarını dar ve zor zamanında yalnız bırakmaz, dua ve isteğini boş çevirmez. İşte buda Allah zikri çekmenin faydaları arasında önemli olanlardan biridir.

  Esma Zikirleri ve Faydaları

  Ya Allah zikrinin faydaları esma zikirleri arasında ilk anlatılması gereken husustur. Zikir kula semanın kapılarını açar. Zikir meclislerine ilâhi rahmet, nur ve feyiz iner. Melekler zikredenlerin meclisine gelir, onların affı için Allah’a yalvarırlar.

  Zikreden kimseyi Allah kendi katındaki melekler arasında zikreder, melekler onu tanır ve kendisiyle dost olurlar. Böylece kulun göklerde ismi anılır, cismi tanınır, hatırı sayılır. Böylesine güzellikler zikrin bilimsel faydaları konusuna ihtiyaç bile duyurmuyor.

  Zikirler ve faydaları insana cennet kapılarını açar. Allah çokça zikreden mümin erkek ve kadınlara mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Bu mükafat Cennet ve Allah’ın nur cemâlidir.

  En Güzel Zikir Nedir?

  En güzel zikir nedir? Alimler en güzel zikrin Allah lafzı olduğu beyan etmiş ve bu zikrin Allah’ın bütün isimlerinin manasını içerdiğini söylemişlerdir. Bu sebeple Allah dostları sıklıkla Allah diye zikir çekmeyi tavsiye etmişlerdir. Bazı evliyalar ise en güzel zikrin la ilahe illallah olduğunu buyurmuşlardır.

  Allah Zikri Çekmenin Faydaları Nelerdir?

  1. Zikir çekmenin faydaları mahşer gününün zafer biletidir, şeklinde özetleyebiliriz. Dünyada çok zikredenler ahirette çok güler. Allah mahşerde zikir ehlini özel himayesine alır, rahmet gölgesinde gölgelendirir.
  2. Allah zikri çekmenin faydaları arasında Peygamber Efendimizin (s.a.v) müjdelediği gibi, Allah’ı çokça zikreden erkek ve kadınların hesabı kolay olur.
  3. Zikir çekmenin faydaları olarak bir diğer madde ise zikrin insanı en büyük felaket olan cehennem ateşinden korumasıdır. Efendimiz, insanı ateşten kurtaracak en güzel amelin zikir olduğunu müjdelemiştir.
  4. Allah, müminleri kalplerine yerleşen kelime-i tevhid ve zikir üzere dünyada ve ahirette sabit tutacağını haber vermiştir.
  5. Allah zikri çekmenin faydaları öyle büyük bir sermayedir ki, ömründe bir kere olsun samimi olarak “La ilahe illallah” diyen kimse, bu zikrin bereketine ebedi ateşte kalmayıp cennete girecektir.
  6. Buraya kadar anlattığımız zikir çekmenin faydaları herkes içindir. Erkek kadın, genç ihtiyar, Fakir zengin herkes bu nimetlere davet edilmiştir. Kul kalbi ve dili ile ne kadar zikir çeker ve buna devam ederse o derece Allah zikri çekmenin faydaları ikramlarına ulaşır.
  7. Allah dostları iman ve namazından sonra en fazla zikrin üzerinde durmuşlardır. Çünkü onlar zikirle elde edilecek nimetleri bizzat tatmışlar, onun kalp hastalıklarına kesin ilaç olduğunu görmüşler ve zikri herkese tavsiye etmişlerdir. Çünkü zikrin maneviyat dışında da faydaları bulunmaktadır. Nitekim zikrin beyne faydaları maddiye bir örnek olarak sayabiliriz.
  8. Kısaca Allah’ı zikir kalbin hayatıdır, tadıdır, ilacıdır, gıdasıdır, cilasıdır. Zikirsiz kalp zayıflar, hastalanır, kararır, kapanır, katılaşır, sonunda ölür. (Bu halden Yüce Allah’a sığınırız.)
  Zikrin Faydaları Nelerdir Videolu Anlatım