İçeriğe geç

İslam’a Göre Hayvan Boğazlama ve Kesme Nasıl Olmalıdır?

  Hayvan boğazlama yemek borusu, nefes borusu ve iki şah damarını kesmekle gerçekleşir. Bu dördünden üçü kesilse yeterlidir. Bunlar kesilmezse haram olur.

  Çekirge ve balık haricinde bütün hayvanlar helâl sayılmaları için boğazlayarak kesim yapmak şarttır. Bir hayvanın helâl olması için kesen kişinin Mecûsî, mürted veya putperest ya da ihramlı olmaması gerekir. Ayrıca besmeleyi kasten terketmemek de şarttır.

  Kasten besmeleyi terkeden kişinin kestiği hayvan haram olur. Allah’ın ismiyle beraber başka bir ismi atıf (bağlaç) harfiyle  ekleyip zikreden kişinin kestiği de haramdır. Harf eklemeden söylemek mekruhtur.

  Hayvanı yan üstü yatırdıktan ve besmeleyi çektikten sonra, “Yâ Rabbi! Falan kişiden kabul eyle” demek mekruhtur.

  Kurbanı yatırmadan önce bıçağı keskinleştirmek menduptur. Hayvanın gözü önünde bıçak bilemek, boğazlama yaparken omuriliğe kadar derin kesmek, tek seferde hayvanın başını kesmek ve canlı kalmak şartıyla, damarlar ortaya çıkana kadar enseden kesim yapmak mekruhtur.

  Satır, beyaz kesme taşı ve balta gibi kanı akıtabilecek her (keskin) şeyle kesim yapmak sahihtir. Çıkmış olan dişle ve kemikle kesim yapmak mekruhtur. Çıkmamış dişlerle ve kemiklerle kesim yapmak ise haramdır.

  Hayvanı kestikten sonra karnından canlı çıkan yavru da boğazlanır. Cenin ölü olarak çıkarsa kesmek haram olur.

  Deveyi boynunun aşağı kısmından, sığır ve koyunları ise boğazın az altından kesmek sünnettir. Tersini yapmak ise mekruhtur. Ehilleştirilmiş av hayvanı da boğazlanır.

  Boğazlama yapmanın mümkün olmadığı kaçan veya kuyuya düşen koyun, keçi, inek ve develerde yaralamak yeterlidir.

  Zâhir olan rivayete göre,

  1. Boğulmak üzere olan,

  2. Taş, odun vb. sert bir şeyle kafasına vurularak yaralanan,

  3. Yüksek bir yerden düşen,

  4. Boynuzlu bir hayvanın süsmesiyle yaralanan,

  5. Bir kurdun karnını deşmesiyle yaralanan hayvanları, yaşadığı bilinecek kadar bir hayat emaresi kalmak şartıyla boğazlamak helâldir.

  Bir rivayette bu hayvanların canlı olarak kalma süreleri bir gün olarak takdir edilmiştir. İmam Ebû Yusuf [rahimehullah], bu müddeti bir günün ekserisi olarak açıklamıştır. İmam Muhammed [rahimehullah] ise, kesilen bir hayvanın hayatta kalma süresinden fazla bir süreyle sınırlı olduğunu söylemiştir.

  Hareket etmese ve kan çıkmasa bile, hayatta olduğunu bildiği hayvanı kesen kişinin kestiği helâldir. Eğer hayvanın hayatta olduğunu bilmiyorsa, kan çıkması veya hareket etmesi lazımdır.