İçeriğe geç

Keramet Nedir?

  Evliyalara ve onların kerametlerine iman etmek vâciptir. Bir kimse bir evliyaya eziyet eder ve o eziyet eden kişi bir musibete maruz kalırsa, bu Allah Teâlâ’nın veli kula bir yardımı ve onun intikamını almasıdır.

  “Allah, iman edenleri korur” (Hac 22/38).

  Bir velinin makamı ne kadar yükselirse yükselsin bir peygamberin makamına ulaşamaz. Öyle ki bir peygamber, bütün velilerden daha faziletlidir. Bir velinin makamı ve derecesi ne kadar yükselirse yükselsin, kendisinden ibadet sorumluluğu kalkmaz. Her kim ki, kendisinden ibadet sorumluluğunun kalktığı bir makama ulaştığını iddia ederse, kâfir olur.1

  vliyanın kerametleri haktır. Onlardan meydana gelen ve güvenilir kimselerden sahih olarak nakledilen kerametlere iman ediyoruz.

  Veli olan kişinin, veli olduğunu bilmesi câiz olduğu gibi bunu bilmemesi de câizdir/mümkündür. Ancak bir peygamberin, peygamber olduğunu bilmemesi câiz değildir / mümkün değildir.

  Velinin keramet izhar etmesi câizdir. Ancak bunu gurur ve iftihar için değil, doğru yola girmek isteyenleri kerameti elde etmeye teşvik etmek ve ibadetlerde mücâhedenin külfetine katlanmalarına yardımcı olmak için yapar.2

  Kaynakça

  1. Saadetül Mübtedin
  2. Merakıs Saadet