İçeriğe geç

Tasavvuf Ahlak İlişkisi Nedir?

  Tasavvuf ahlak ilişkisi kısaca nedir? Tasavvuf ahlak ilişkisi kısaca güzel ahlaktan ibarettir”, diyor arifler; acaba güzel ahlak nedir? Güzel ahlak Yüce Yaratıcının ve halkın haklarını güzel korumaktır. Bunun tek yolu da Peygamber Efendimize ﷺ samimiyetle tabi olmaktır.

  Allah Teala kendisini sevenlere ve sevmek isteyenlere bu sevginin gerçek olması ve karşılık bulması için “Resulüm de ki eğer siz Allah’ı seviyorsanız, hemen bana uyunuz ki, Allah da sizi sevsin” ayetinin tarif ettiği Muhammedi yolunu göstermiştir.

  Tasavvuf Ahlak İlişkisi Örnekle Açıklayınız

  Hz. Peygamberin uyguladığı terbiye usulüne uygun olarak bir Mümin’i eğitmektir. Efendimizin ﷺ sünnetine uymayan kimse, nefsi ile 1000 sene mücahede mücadele etse bile terbiye olamaz, bir başkasını eğitemez.

  Arifibillah Şihâbüddin Sühreverdi (k.s) bu ayetin, kullanım temelini ve hedefin ortaya koyduğuna dikkat çektikten sonra der:

  “Sufiler, diğer Müslümanlar arasında, Resulullah’a uyumak konusunda en başarılı olanlardır. Çünkü onlar, Hz Peygamberin ﷺ sözlerine tam manası ile uyarlar. Peygamberlerin emrettiklerini yerine getirip, yasakladığı şeylerden de şiddetle sakınırlar”.

  Sufilerin, bütün amel ve ibadetlerinde, farz, vacip ve nafilelerde büyük bir ciddiyetle Hz. Resulullah’a sallallahu vesellem tabi olmalarıdır.

  Efendimizin ﷺ söz ve davranışlarında kendisine uyumanın bereketi ile onun ilim, af, şevkat, merhamet, güzel geçim, nasihat ve tevazu gibi ahlakları ile süslenmişlerdir. Ayrıca Efendimizin ﷺ haşyet, sekinet, rıza, sabır, zühd ve tevekkül gibi hallerinde de nasiplerini alıp, Peygamber Efendimize ﷺ her yönden tam itaat etmişlerdir.

  Allah dostu Abdülvâhid b. Zeyd’e: “Size göre sufi kimdir” diye sorulunca şöyle demişler: Tasavvuf ahlakı ile ahlaklanmış akılları ile sünneti tam olarak anlamaya gayret eden, kalpleri ile ona bağlanan ve nefislerinin şerrinden de Cenab-ı Hakk’a sığınan kimseler, gerçek sufilerdir, buyurulmuştur.

  İşte sufilerin bu halini tam olarak anlatan hale tasavvuf ahlak ilişkisi denmektedir.

  Tasavvuf Ahlak İlişkisi Nedir Videolu Anlatım
  Tasavvuf Nedir? Tasavvufun Ortaya Çıkışı ve Amacı Nedir?
  Tasavvufun Özü Nedir? Tasavvufun Özellikleri ve Ana İlkeleri Nelerdir?
  Büyük Alimlerin Tasavvuf ve Sufiler Hakkındaki Övgüleri