İçeriğe geç

Yapay Zeka ve İnsan Zekası Arasındaki Farklar Nelerdir?

    İnsan zekası insan beynini taklit eden yazılımlar ve algoritmalar yapay zekadır. İnsan zekasının en büyük özelliği, öğrenebilme yetisidir. Ya kendi başına öğrenir veya biri gösterince öğrenmektedir. Yapay zeka, öğrenebilen yazılımlardan oluşur, bu nedenle makine öğrenmesi de yapay zekanın temelidir diyebiliriz.

    Geleceğe ve günümüze tümüyle hitap eden yapay zeka, problem çözebilme, öğrenme, planlama, bellek, akıl yürütme özelliği, algı gibi bilişsel işlevleri de yerine getirmektedir. Hem yapay zeka hem de insan beyni gelişmekte olan toplumlarda önemli bir yapı taşını oynayacaktır. İnsan zekası ve yapay zeka arasında benzer işlevler olsa da birçok farklılık söz konusudur. İkisi arasında temel farklılıklar bulunur ve bu farklılıklardan bazıları yapay zekanın insan beyni üzerinde olduğu görülmektedir. Fakat yine de bazı farklılıklarda insan beyninin her zaman yapay zekadan daha üstün olacağıdır.