İçeriğe geç

Zikrin İnsan Bedenindeki Etkileri Nelerdir?

  Zikrin insan bedenindeki etkileri nelerdir? İnsan bedeninin en önemli organı kalptir. Zikrin de en çok kalbe etkisi vardır. Çünkü zikir kalbin gıdası hükmündedir. Gıdasını almamış kalp zayıflamaya başlar ve zamanla ölür. İnsan kalbi sadece zikirle güçlenir, sağlamlaşır, latif olur ve maneviyat açısında zenginlik kazanarak ölmek yerine diri durup Allah’ı zikreder.

  Zikir, kişinin kalp organını lüzumsuz zevklerden ve benzeri şeylerden kurtarır. Allah Teala’nın sevgisi insanın kalbine ikamet eder. Tüm yüksek güzellikler ve sevilen ahlaki özellikler kalp zikri ile kişide mevcut olur ve karakter özelliğine dönüşür. Böylelikle kişi iyi huylu, halim, selim, güzel ahlaklı ve övülmeye layık bir kişi haline gelir.

  İşte zikrin insan bedenine verdiği etkilerle oluşan tüm bu vasıflar Allah’a ulaşmanın yolunu kolaylaştırır ve temelini inşa eder.

  Bundan dolayı zikir, Kuran-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye’de apaçık olarak emredilmekte ve tavsiye edilip teşvik edilmektedir. Allah dostları tarafından da tövbe etmekten hemen sonra en önemli sıraya alınmıştır.

  Zikrin İnsan Bedenindeki Etkileri

  Zikrin insan bedenindeki bütün meselesi kalbi diri tutmaktır. Kalbi diri olmayan kişi taklitlerden hiç bir şekilde sıyrılamaz. Allah’a olan ibadetlerinde asıl hazzı yaşayamaz. Allah’ın koyduğu hüküm ve kuralların hikmetini ve inceliğini anlayamaz. Allah Teala “Bilesiniz ki kalpler ancak Allah’ın zikriyle huzur bulur” (Ra’d 13/28) buyurmuştur.

  Zikrin kalbe etkisini Peygamber Efendimiz (sav) şu sözleri ile anlatır “Her şeyin bir temizleyeni vardır; kalbi temizleyen de Allah Teâlâ’nın zikridir.” (Hadisi Şerif: Beyhakî, Şuabü’l-İman, nr. 522.)”

  Bir başka rivayette ise Efendimiz (sav) şöyle buyurmaktadır: “Her şeyin bir cilası vardır, kalbin cilası da Allah’ı anmaktır.” (Hadisi Şerif: Beyhaki, Şuanü’l-İman, nr. 523.)

  Efendimiz (sav) zikrin insan bedenindeki etkisini çok net bir şekilde şöyle açıklamaktadır: “Rabb’ini zikreden ile etmeyen diri ile ölü gibidir.

  Bu bağlamda zikrin bedene etkisinin en yüksek olması için iki şekilde yapılabilir: Bunlarda biri kalp ile zikir, diğeri vücut ile zikirdir.

  Kalp ile zikir yüce Allah’ı gönülden anmak ile olur ki işte bu bir çeşit tefekkür misalidir.

  Beden ile zikir ise insan vücudunun tüm azalarının Allah’ın emir ve yasaklarını Allah’ın dilediği şekilde yapması veya yapmamasıdır. Bu da insanın kendi uzuvlarını Allah’ın izinde harcamasıyla olur. (Kaynak: Fahrettin er-Razi, Mefatihu’l-Gayb, 4/71.)

  Zikirde esas olan insanın kalbidir. Yapılacak zikir ise kalbin ıslahı, diri olması, kuvvetlenmesi ve çalışması içindir. Kalbi çalışanın durumu, dükkanı dolu olup kazancı çok olan kimseye benzer ki çalışmaya başlayan kalbi, her vakit devamlı olarak Allah’ın zikriyle meşgul eder. Bir saniye, bir dakika bile boş durup gafil olmaz.

  Zikir dersini başarı ile tamamlayan ve zikir diplomasını alanlar manevi alemleri seyredebilirler. Bütün vücudu saran Allah zikri, zikredeni yüce Mevla’nın sevgisiyle mest eder. (Kaynak: Şa’rani, el-Envar’l-Kudsiyye, 1-21.)

  Zikirlerin insan bedenindeki etkileri, farklı faydaları ve neticeleri olan ilaçlar gibidir. Kişi işin ehli değilse o zaman kalbine etki edecek zikri tercih ederken hataya düşebilir, nasıl ve ne kadar çekileceği hususunda hatalar yapabilir. Fakat Mürşid-i Kamil terbiyesi çatısı altındaki kişi bu gibi şeylerde yalnız kalmaz, neyi nerede ve ne zaman çekeceği konusunda her zaman bir yardımcısı olur.

  Mürşid-i Kamil, maneviyattan dolayı oluşan hastalıkların özel tabibidir. O, bu maneviyattan olan hastalıklardan hangisine hangi zikrin etki edeceğini ve yararlı olacağını bi-iznillah bilir.

  Zikrin insan bedenindeki etkileri temelde kalbin zikrin nurları ile aydınlanması ve parlaması şeklinde özetleyebiliriz. İşte bu nur kişinin tüm bedenine yayılır, her uzvu bu nurdan bir parça alır ve nurlanır. Böylelikle kişinin bedeni Allah Teala’nın muhabbeti ile latif olur.

  Bu şekilde zikir nurları ile dolup taşan kişinin yüzü güzel, sözü tatlı olur. Çünkü zikrin insan bedenindeki etkileri güzelleştirmesi ve tatlılaştırmasıdır. Bundan dolayı zikirle meşgul olan kimsenin bakışı feyiz akıtmasına, tebessümü saadet vermesine vesile olur. Her durumunda karşısındakine hayır yansıtır.

  Zikrin vücuda etkileri kişiye tesir ettiğinde artık etrafındaki insanlara yaymaya başlar. Bu kişi yer yüzünde Allah Teala’nın calı şahidi konumundaır. Kendisine bakana Allah Teala’yı anmayı hatırlatır ve hayır işlemeye teşvik eder.

  İşte zikrin insan bedenindeki etkileri başlıca bu saydıklarımızdır. Daha fazla bilgi için zikrin faydaları başlıklı makalemi buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.

  Zikrin İnsan Bedenindeki Etkileri Nelerdir?