İçeriğe geç

Ademoğlunun Yaratılışı Aşama Aşama Nasıl Meydana Gelir?

  O katışıksız saf kan, baştaki beyine gider ve oradan da bir hazım bulur. Ondan sonra da beyazlaşır ve omurilik yoluyla meni damarına çıkarak meni olur ve insanın üreme tohumu haline dönüşür.

  O halde insanın aslı ve kaynağı, Nilüfer denilen bu tohumdandır. Kimileri kan dimağa ulaştığında beyne yakın olduğunda beyazlaşır demiştir.

  O halde insanın nutfesi olan meninin onun hayatının aslı ve bedeninin özü olduğu anlaşıldı. İnsan vücudunda şehvet kuvveti ve cinsel istek, doğal bir şey olup yenilen gıdalardan oluşur.

  Meninin birikmesi şehvet arzusunu gerektirir. Erkeğin şehvet aleti ve kadının şehvet aletinin ikisi de iki sinir organdır. Sinir ise duygu organıdır. Erkeğin organında sinir dışında hiçbir şeyin duyusu yoktur.

  Bu iki sinir organı birleştiğinde ister istemez bir yumuşaklık meydana gelir o yumuşaklıktan duyu sebebiyle bir lezzet ortaya çıkar. Vücuttaki ve kadın rahmindeki kuvvet, lezzet almaktan dolayı bu meniyi kendine çeker. Bu da rahmin cazibe kuvvetidir.

  Bunun sonucu olarak meni erkekten ayrılır ve kadının rahmine düşer. Meni, kadının rahmine düşüp Allahın kudreti ile asıl şeklini aldığında bir damla ve bir küreye dönüşür.

  Zira su şeklindedir ve su kürevîdir. Üç gün boyunca öylece bir civa damlası gibi rahimde durur. Ondan sonra doğal olarak sahip olduğu doğal ısı ve rahim de bulunan ısı da üç gün boyunca onda tasarrufta bulunur ve bir olgunlaşma meydana gelir.

  Yoğun parçacıklar temiz olandan ayrılır. Yoğun olan her ne varsa aşağı doğru iner, hafif olan ise yukarı doğru çıkar. Öyle ki dört unsur misali dört tabaka olur.

  Bu dört tabakadan biri sevda olup kirli ve ıslaktır. Bâtının merkezinde toplanır. Bu toprak konumundadır. Biri balgam olup su konumunda toprağın muhitinde yer alır. Bir diğeri de kan olup hava konumunda suyun muhiti olur. Biri de safra olup ateş mesabesinde her şeyin muhiti olur.

  Bu tabakalar ortaya çıktığında dar bir zar onları korumak için bu dört tabakanın etrafında meydana gelir. Bir mertebeye ulaştığında rükünler ve tabiatların meydana gelmesi gibi diğer mevalid de ondan meydana gelir ve burada yüce Allah’ın takdiri ile yapılmış olan organlar ve iç organlar oluşur.