İçeriğe geç

Ayetlerde Geçen Erkek İsimleri Nelerdir?

  Yüce bir dini kitap olan Kur’an da geçen erkek isimleri ve anlamları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Ayetlerde geçen erkek isimleri nelerdir baktığımızda en beğenilen ve derin anlamları olan erkek isimleri arasında,

  • Adem ilk insan ve peygamberdir ve erkek ismi olarak sıkça kullanılıyor. Aynı zamanda isminin anlamı yokluk, hiçlik ve varlığın zıddı anlamına gelir.
  • Adil, erkek ismi olarak kullanılır ve hakkını veren, adaletli, adaletli davranan ve doğruluktan ayrılmayan anlamına gelmektedir.
  • Ahmet, Peygamber Efendimizin melekler katında kullanılan isimlerdendir. İsminin anlamı ise övülmüş, methedilmiş kimsedir.
  • Bedir, ayın 14.gecesindeki şekli anlamına gelir, bunun dışında Medine’de bir bölgenin ismidir.
  • Cebrail, peygamberlere vahiy getiren meleğin adıdır.
  • Cihat, Allah yolundaki her türlü hareket ve faaliyetin adıdır.
  • Furkan, hak ile batılıyı ayıran, kötü ve iyiyi, doğru ile yanlış arasındaki farkı gösteren anlamındadır.
  • Harun, Kur’an kitabında geçen peygamberlerdendir ve Musa aleyhisselam’ın kardeşidir.

  Kuran’da Geçen Erkek İsimleri Diyanet

  Kuran’da geçen erkek isimleri Diyanet tarafından da onaylanan birçok isim bulunuyor. Kur’an kitabında geçen bazı erkek isimleri ve anlamları şu şekildedir,

  • Hud, Kuranda geçen erkek isimleri arasındadır ve aynı zamanda peygamber ismidir. 11. Surenin adıdır ve erkek ismi olarak kullanılır.
  • İbrahim, kitapta geçen 7.peygamberlerdendir.
  • İdris, meyvesi hoş kokulu ve aynı zamanda kerestesi güzel olan bir kiraz türüdür. Fende ve ilimde ileri olan herkes anlamına gelir.
  • İlyas, Kur’an kitabında geçen peygamberlerdendir ve erkek ismi olarak kullanılır.
  • Muhammed, peygamber adı olarak İslam’da büyük bir önemi bulunan bir isimdir.

  Hiç Duyulmamış Sahabe İsimleri Erkek

  Çocuklarına farklı isimler vermek isteyen Müslüman veya Allah’a inanan bireyler isim olarak hiç duyulmamış sahabe isimleri erkek veya kıs isimlerini sıklıkla araştırıyor. Bu isimler arasında bazıları ve en bilinen erkek sahabe isimleri,

  • Üveys
  • Osman Bin Mazun
  • Mesud
  • Amir
  • Musab Bin Ümeyr
  • Talha Bin Ubeydullah
  • Halid Bin Velid
  • Zeyd Bin Harise
  • Sad Bin Ebi Vakkas
  • Ali Bin Ebu Talip
  • Ömer Bin Hattab

  Gibi birçok isim bulunuyor. Hazreti peygamber döneminde yaşayan ve bizzat onlarla karşılaşan kişilerin sahabe olabilmesi adına İslam dinini kabul etmesi gerekir. Sahabeler arasında en bilinenleri ise dört halife olanlardır. Dini isimler erkek çocuklar için sahabe isimleri, Kur’an da geçen isimler oldukça sık kullanılıyor.