İçeriğe geç

Coğrafya Neden Önemlidir?

  Dünya üzerinde birden fazla coğrafya vardır. Bu coğrafyalar ülkelerin fiziksel, siyasal, ekonomik ve içinde bulunan insanları üzerinden belirlenir ve incelenir. Aynı zamanda yeryüzü parçasının en ince ayrıntısına kadar tüm özellikleri ile incelendiği bilim dalının adıdır.

  Coğrafya tabiatın nasıl oluştuğunu nesnelerin nerede bulunduğunu ve var olduğunu ve toplumların bulundukları çevre ile nasıl bir iletişim halinde olduğu sorularına yanıtlar arar ve araştırır.

  Coğrafyada bildiğimiz üzere iki ana kol vardır. Bunlar beşerî ve fiziki coğrafya olmak üzere ikiye ayrılır.

  Geçmiş yüzyıllarda insanlar tek bir yerde kalmamış zamanla farklı farklı yerlere göç etmişlerdir. Bu göçlerin sonunda kendilerine belirledikleri yerleri mekân edinmiş ve o bölgenin tabiatına ve havasına uygun olarak yaşamlarını sürdürmüşlerdir.

  İşte beşerî coğrafya da insanların yaptıklarını bulundukları bölgeyi nasıl kullandıkları, alıştıkları ve nasıl bütünleştiklerini inceler. Dolayısıyla her insan için coğrafya önemlidir.

  Hepimiz bulunduğumuz bölgenin özelliklerini ve tarihini iyi bilmeliyiz. Fiziki coğrafya ise bitki örtüsü yer şekilleri toprak ve suyu inceler. Olumlu olumsuz yönleri faydası ve zararları tehlike içerip içermediği coğrafya bilimi sayesinde öğrenilir.

  Örneğin soğuk iklimin olduğu ülkelere gitmeyi planlayan insanların o bölgenin konumunu ısı derecesini ve doğasını kolaylıkla öğrenmesi coğrafyanın bu özelliği sayesinde gerçekleşir.

  O ülkenin insanlarının nasıl olduğu, neler yiyip içtikleri, o ülkeye gidildiğinde nasıl beslenip beslenemeyeceğinizin tüm sorularına coğrafya cevap arar.

  Buna en güzel örnek Afrika kıtası verilebilir. Oraya turist olarak gidecek çoğu insan o bölgeye gitmeden önce aşı olmak zorundadır. Çünkü o bölgede yaşayan yerliler dışında kimsenin oranın bitki örtüsüne havasına ve canlılarına (sinek, böcek sokması v.s) ve yenilen yiyeceklerine karşı bağışıklıkları yoktur.

  İşte bu yüzden coğrafya bilmek önemlidir. İçinde yaşadığımız dünyayı ele alan en önemli bilim dalıdır.

  Nasıl bir dünyada yaşadığımızı coğrafya sayesinde öğreniriz. Ülkelerin ekonomik ve kültürel yapılarını da coğrafya ile öğrenmiş oluruz.