İçeriğe geç

Deprem ve Teknoloji

  Öncelikle ülkemizde meydana gelen deprem sonrası göçük altında kalıp şehit olanlara Allah Teâlâ’dan rahmet ve mağfiret, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Genç okurlar olarak dualarımızda eksik etmeyelim depremzede kardeşlerimizi.

  Deprem, acısı senelerce unutulmayacak bir doğa olayı. Acımızı, acılarımızı ifade etmekte zorlandığımız bir dönemden geçiyoruz ve teknolojiyi bu konu özelinde nasıl kullandığımızı ve kullanabileceğimizi ifade etmek için birkaç satır yazmak istiyorum.

  Depremlerde kullanılan teknolojik cihazlar, deprem yerinin belirlenmesi, şiddetin ölçülmesi, deprem sonrası yapıların güvenliğinin değerlendirilmesi ve insanların durumunun takip edilmesi amacıyla kullanılır. Bunlar şunları içerebilir:

  Deprem sismografı

  Bu cihaz depremin şiddetini ve büyüklüğünü ölçerek veri toplar. Sismograf, yerde oluşan deprem dalgalarını ölçen bir cihazdır. Bu cihaz, deprem anında oluşan sismik dalgaları algılar ve bu dalgaları grafiksel olarak görüntüler. Sismograflar yer hareketlerinin doğruluğunu ve şiddetini ölçmek için kullanılır. Sismograf, metal bir çubuk veya silindir gibi bir metalik element üzerinde bulunan bir sensör tarafından ölçülen yer hareketlerini kaydeder. Bu hareketler bir elektronik devre tarafından işlenir ve grafiksel olarak görüntülenir. Sismograflar, deprem araştırmaları, deprem tahminleri ve deprem güvenliği konularında çok önemli araçlardır.

  Deprem veri toplama cihazı

  Deprem esnasında veriler toplamak için kullanılan cihazlar, depremin zamanını, yerini ve şiddetini belirlemeye yardımcı olur. Deprem veri toplama cihazı, deprem olaylarını ölçmek, kaydetmek ve analiz etmek için kullanılan bir elektronik araçtır. Bu cihazlar yer hareketlerini ölçen sensörler, kaydedici ve veri analiz araçlarından oluşur. Deprem verileri, deprem araştırmacılarının deprem mekanizmalarını ve deprem güvenliği için gerekli önlemleri belirlemelerine yardımcı olur.

  GPS cihazı

  GPS cihazlarının çalışma mantığı ve GPS uyduları hakkında önceki sayılarda bilgi vermiştik ama depremde kullanılabileceğine hiç değinmemiştik. Bu cihaz depremin ve göçük altında kalan insanların yerinin belirlenmesi için de kullanılabilir. Deprem sırasında GPS cihazı, doğal afetlere neden olan yer hareketlerini ve depremin şiddetini ölçer. Depremin başlangıcından itibaren oluşan yer hareketlerini ve bu hareketlerin şiddetini takip ederek afet yöneticilerine ve uzmanlara depremin yapısı, büyüklüğü ve etkisi hakkında bilgi sunar. GPS cihazları deprem sırasında evlerin ve binaların yıkılmasından kaynaklanan kaza risklerini azaltmak için de kullanılabilir. Bu cihazlar ev ve bina yapılarının güvenliğini ölçerek afet yöneticilerine ve güvenlik uzmanlarına gerekli tedbirleri almaları konusunda rehberlik sunar.

  Deprem hasar değerlendirme cihazları

  Deprem anında ve sonrasında inşaatların güvenliğini değerlendirmek için kullanılan cihazları ifade eder. Bu cihazlar deprem sırasında yapıların titreşim şiddetini, binaların yapısal hasarlarını ve güvenliğini ölçerek hasar tahmini yapar. Bu cihazlar arasında geçirgenliği ölçen sismik sondalar, yapıların hareketlerini ölçen akselerometreler, yapıların güç kaybını ölçen güç transdüserleri gibi farklı türler bulunur.

  İnsan takip sistemleri

  Bir kişinin konumunun takibini ve izlenmesini sağlayan teknolojik sistemdir. Genellikle GPS (Global Positioning System) veya diğer lokasyon teknolojileri kullanılarak çalışır. Deprem durumunda insan takip sistemi, depremzede olan kişilerin konumunun anında belirlenmesini ve yerlerinin takip edilmesini sağlar. Acil durum yöneticileri ve yardım ekiplerinin bu bilgiye dayanarak depremzedeleri hızlı ve etkili bir şekilde bulup yardım etmelerine imkân tanır. Ayrıca insan takip sistemi depremzedelerin konumunun sürekli izlenmesini ve hayatta kalıp kalmadıklarının anlaşılmasını sağlar. Böylece insan takip sistemi deprem sırasında hayat kurtarmaya yardımcı olan önemli bir araç olarak kullanılabilir.

  DAR cihazı

  Milli imkânlarımızla üretilen Duvar Arkası Radar (DAR) sisteminden de bahsetmeden olmaz. Milli savunma sistemlerimize destek olan STM firması tarafından geliştirilen DAR, ultra geniş bant (UGB) sinyaller vasıtasıyla, görsel erişim imkânının olmadığı kapalı mekânlarda bulunan sabit ve hareketli unsurlara ait konum bilgilerini iki boyutlu olarak elde etmek için kullanılan bir radar sistemidir. Deprem bölgesinde STM ekipleri tarafından kullanılan DAR, göçük altında kalan 20’den fazla canımızı kurtarmamıza vesile oldu.

  Bu teknolojik cihazlar depremlere karşı korunmada önemli bir rol oynar ve insanların hayatını kurtarmaya yardımcı olur. Kaza ve kadere iman eden insanlar olarak metanetimizi koruyarak Rabbimizden gelene razı olmak, bununla birlikte depreme karşı gereken hazırlıkları yapmak da hepimizin vazifesidir.