İmtihan Dünyası Vaaz

İmtihan Dünyası Vaaz Videolu Anlatım

Peygamber Efendimiz ﷺ mescidinde ashabı ile beraber otururken, bir adam diliyle Hz. Ebubekir’e (r.a) eziyet ediyordu. Bunun üzerine Hz. Ebubekir susuyordu.

Sonra adam ikinci sefer eziyet ediyordu, yine cevap gelmiyordu. Sonra üçüncü sefer yapınca Hz. Ebubekir cevap veriyor ve adama mukabele ediyor. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz ﷺ kalkıyor ve gidiyor. Hz. Ebubekir (r.a) sordu dedi ki:

“Ey Allah’ın Resulü sen bana kızdın mı? Efendimiz cevap verdi: O adam sana eziyet ederken bir melek indi yeryüzüne, o konuştukça onu tekzip ediyordu. Sen cevap verince melek gitti şeytan geldi. “Şeytan’ın olduğu yerde de benim işim yoktur”

İmtihan Dünyası Vaaz

Dünya İmtihan dünyasıdır. Hepimiz imtihana tâbiiz. İnsan insanla imtihan olur veya her şeyle imtihan olur. İnsan dağa taşa çıkar, uzlete çıkar ve insanlardan kurtulduğunu zanneder, Fakat o sadece kurtulduğunu zanneder. Fakat imtihandan yine kurtulamaz. Hz. Peygamber ﷺ buyuruyor ve diyor ki: “İnsanların içinde kalıp, onların eziyetlerine sabretmek, kişinin uzlete çekilmesinden daha hayırlıdır.

Yani bir insan ne yaparsa yapsın bir iğne deliğine dahi girse, yine de imtihandan kurtulamıyor, bu dünyada. Çünkü geliş gayesi odur. Geliş maksadı da o dur.

Peki, kişi bu imtihanı nasıl kazanır? Bunun çözümü tabi ki ahlakın güzelleştirilmesidir. Kim ahlakını güzelleştirir ise kazanır. Nitekim Allah Teâlâ, Peygamber Efendimizi ﷺ Kuran’da bu şekilde överek: Sen çok büyük bir ahlak üzerinesin demiştir

Bakın burada çok güzel örnekler vardır. Biz her zaman Peygamberimize bakmamız lazımdır. 23 senelik hayatında nelere tahammül etmiş? Nelere sabretmiş?

Bunları düşünmek bin tane imtihan sözleri okumaktan daha fayda verir. Onun yolunu takip eden bir müminin de böyle olması gerekir. Meşrebine göre ama tabi ki. Çünkü her insan bir değildir. Meşrebi değişiktir. Ama mesele güzel ahlaksa onun özü imandır.

Nitekim Efendimiz ﷺ şöyle der: Cömert cahil, Allah katında cimri abidden daha faziletlidir.

Yine Efendimiz buyuruyor ki: Allah’ın ahlakı ile ahlaklanın. Allah merhamet sahibidir. Yer yüzünde yaşayan herkese çok merhametlidir. Ondan daha merhametlisi yok. Kafir onu inkar eder, Allah Teâlâ yine ona merhamet eder. Kafir ona ortak koşar, çocuk koşar, eş koşar ama yine de onlara merhamet eder. Çünkü o çok bağışlayıcı ve merhamet sahibidir.

Yorum Yapın veya Dini Soru Sorun

‏‏‏‏‏‏‏‏Aşağıdaki bölümden yorum yapabilir veya merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz.

© 2021 Muhammed Furkan Akdoğan - WordPress Teması tarafından Hayırlı Olsun