İçeriğe geç

İnsanlarla İletişim Kurmak Neden Önemlidir?

  İletişim yüzyıllardır bütün canlıların kullandığı haberleşme aracıdır. İletişim insanlar için diğer canlılardan hep daha çok önemli olmuştur. Sözlü ve sözsüz iki türlü iletişim çeşidi vardır. Hayatımızdaki yeri büyük olan iletişimin geçmişte genellikle insanlar anlaşmak için jest ve mimikler, el ve kol hareketleri, sesler veya şekillerle iletişimi gerçekleştirirlerdi.

  İletişimin günümüzde birçok kullanım çeşidi vardır. Geçmişte en çok kullanılan haberleşme araçları mektup, telgraf, radyo ve en eski haberleşmede ise araçları ise güvercin ve duman tercih edilirdi.

  Günümüz iletişim araçları ise telefon, tablet, bilgisayar ve televizyondur. İnsanlar birbirleriyle haberleşmek için günümüze kadar birçok iletişim türü ortaya çıkarmıştır. Toplum için iletişim çok önemlidir. İhtiyaçlarımızı iletişim kurarak karşılama kişi için her zaman en iyisidir. İletişim kurarak bilgimizi arttırır, duygu ve düşüncelerimizi paylaşırız bu sayede hayatımızı kolaylaştırırız.

  Ayrıca toplum içinde, sosyal bir çevre kurmak için iletişim çok önemlidir. İnsanlar ile iletişim kurmak zorundayız çünkü insanoğlu yaşamı gereği başka insanlarla iletişim kurma mecburiyetindedir. İnsanlar toplum içinde hep bir arada bulunurlar bu nedenle insanların bir arada yaşamaları iletişim halinde olmalarına neden olur.

  Hayatımızın her alanında karşılıklı ya da karşılıksız iletişim kurarız. İletişim hayatımızda karşılaşacağımız birçok sorunda işimizi kolaylaştırır ve kendimizi ifade etmemizde bize yardımcı olur. Ayrıca iletişim hayatımıza anlam verir ve bizi biz yapanda iletişimdir.
  İnsanoğlu dünyaya gözlerini açar açmaz iletişime geçme ihtiyacı duymaktadır ve henüz konuşamadıkları için bunu ağlayarak gerçekleştirirler.

  Çocuklar ise daha çok beden dili gerçekleştirir yani iletişim her yaşta her çağda hep insanlar için en etkili unsur olmuştur. İnsanlar sadece konuşarak iletişim kurmaz dinlemek de bir iletişim aracıdır ayrıca beden dili, göz teması kurmak da bir iletişimdir.