Kimler Dinen Sorumlu Değildir?

Daha önceki makalelerimizde anlattığımız dini ve imani yükümlülükler herkese farzdır dedik. Fakat bunlardan muaf olanlar ve bunları öğrenmekle yükümlü olmayanlar var mıdır? Kısacası kimler dinen sorumlu değildir?

Aklı yerinde olup olgunluk yani ergenlik çağına yetişmiş olan herkes Kalu bela da ki sözleşme ve anlaşmadan sorumludur.

Bu sözleşmenin hakkını vermeyenler, dünyada Allah Teala’yı unutanlar, başka şeylere tapanlar, sürekli dünyalık işlerle ulaşanlar, hiç ölmeyecekmiş gibi yaşayanlar ve Allah’ın emirlerine karşı gelenler ahirette hesaba çekilecektir.

Fakat dinimiz bazı kimseleri İlahi emir ve hükümlerden sorumlu tutmaz. Onlara Allah Teala hesap sormayacaktır.

Kimler Dinin Emirlerinden Sorumlu Değildir?

Daha temyiz özelliği kazanmayan yani iyi olan ile kötü olanı ayırt edemeyen çocuklar dinin emir ve yasaklarından yükümlü tutulmaz. Onlara yaptıkları her hangi bir şeyden günah yazılmaz ve cezalandırılmazlar

Bu çocukların işledikleri günahların cezası olmadığı gibi yaptıkları sevabın cezası yani karşılığı vardır. O da işi ona öğreten kimse ecri ve sevabı ona yazılır.

Artık, babası, annesi, halası, kardeşi, arkadaşı veya hocası olarak her kim bu tip çocuklara iyi bir şey öğrettiyse ve o çocukta bu öğrendiği ile amel ettiyse öğreten kişiye sevap yazılır.

Dinin emirlerinden sorumlu olmayan kimseler olarak aklı olmayanları yani delileri söyleyebiliriz. Onlarda yukarıda yazdığımız çocuklar gibi hüküm görür. Yani aynı şekilde deliler dinen sorumlu değildir.

İslamı Duymayanların Durumu Nedir?

Akıllı olduğu halde ve bununla beraberde ergenlik çağına yetiş olduğu halde İslam Dini kendisine ulaşmayan, İslam Dininden haberi olmayan ve doğru ve kesin bir şekilde duymayanlar da bu kısma girer. Yani dinen sorumlu değildir.

Fakat böyle kimselerin aya, güneşe, dağa, taşa veya her hangi bir şeye tapması ve onu ilag edinmesi yasaktır. Allah hesabını soracaktır. Çünkü Rabbimiz insanın aklını bir yaratıcının olduğunu akıl edecek şekilde yaratmıştır.

Bu sebeple böyle kimselere Allah’tan başka bir şeye tapma izni yoktur aksine hesap, ceza ve azap vardır.

Ancak araştırmaya güç yetiripte araştırmayanlar İslam Dini diye bir şey olduğu bilip onun hakkında bir bilgi sahibi olmayanlar ve direk bir şekilde benim annemin dini bu diğer dinleri ben ne yapayım diyenler bu kısma girmezler, yani dinen sorumludur ve bütün emir ve yasaklardan yükümlüdürler.

Böyle kimseler şeytanın hilelerine boyun eğmiş ve tuzağa düşmüş kimselerdir. Bu gibi kimseler yaşarken tövbe edip İslama girmez iseler Allah Teala ahirette hesabını soracak ve cehennem ile azaplandıracaktır.

Yorum Yapın veya Dini Soru Sorun

‏‏‏‏‏‏‏‏Aşağıdaki bölümden yorum yapabilir veya merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz.

© 2021 Muhammed Furkan Akdoğan - WordPress Teması tarafından Hayırlı Olsun