İçeriğe geç

Kyk Öğrenim Kredisi Caiz Mi?

  Kyk kredisi caiz mi? Hanefi mezhebindeki paranın alım gücü ictihadına dayanarak bir talebenin öğrenim kredisi alması caizdir. Bu konuda Hanefi imamları ihtilafa girerek farklı görüşler sunmuştur fakat bu görüş esasınca kyk kredisi alınabilir.

  Zamanımızda aldığımız kredinin reel olarak miktarı ödediğimiz krediden farklı oluyor. Alırken diyelim 10 bin lira alıyoruz fakat öderken 11 bin lira ödüyoruz. Kyk kredisinin caiz olup olmadığını daha iyi anlamak için bu aradaki farkın ne olduğunu bilmek gerekir..

  Hanefi mezhebi itibari ile söyleyecek olursak: bir insan birisinden borç para alsa veya kuruş alsa sonra öderken bu para veya kuruş, kıymet kaybetse – değeri düşse aldığı miktar üzerinden mi ödeyecek yoksa değeri üzerinden mi ödeyecek?

  Bu hususta Hanefi mezhebinin üç imamı arasında ihtilaflar vardır. Bir kısmı 15 kuruş almışsa 15 kuruş ödeyecek derken başka bir kısmı ise 15 kuruş ile bir kilo buğday alıyorsa ödeyeceği gün bir kilo buğdayın değeri üzerinden ödeyecek, demektedir.

  İkinci görüşe göre 16 kuruş olsun, isterse 17 kuruş olsun miktara bakılmaksızın buğdayın alım gücüne bakılacaktır. Şimdi bu ictihadı ele aldığımızda enflasyon farkı dediğimiz şey faiz olmaktan çıkıyor. Yani paranın alım gücüyle miktarı arasında bir farklılaşma oluyor.

  Miktarını esas alındığında, borç para, alınan vatandaş geri ödenirken mağdur ediliyor. Çünkü, adamdan örneğin 1.000 lira alınmış ve bir yıl sona sonra geri ödenmiş. Fakat alıcı bir sene önceki bin lira ile örneğin 5 kilo karpuz alıyor iken bugün o para ile 4 kilo alabiliyor.

  Bundan dolayı adam mağdur oluyor. Miktar aynı kalsın faize bulaşmayalım derken alıcı mağdur edilmiş oluyor. Dolayısıyla alım gücü esas aldığında devletin yaptığı bu beyaz eşyaya takdir oranıda faiz olmaktan çıkar.