İçeriğe geç

Ormanların Yok Edilmesi Hangi Sorunlara Neden Olur?

  Ormanlar, yaşadığımız dünyada oksijeni sağlayan en önemli ve kıymetli kaynağımızdır. Doğada bulunan tüm canlıların ve insanların ihtiyaç duyduğu gıda, su, barınma gibi en temel ihtiyaçları karşılamaktadır.

  Sadece bunlarla kalmaz, doğanın bir düzen içinde çalışmaya devam etmesinde ormanların payı ve katkısı büyüktür. Örneğin, tabiat değişikliği, heyelan ve biyoçeşitliliğin korunması ve su kaynaklarının artırılmasında önemli yere sahiptir.

  Günümüzde, neredeyse tüm dünyada belirli aralıklarla ormanlar planlı bir şekilde yok ve talan edilmeye mahkûm bırakılmıştır.

  Çoğunlukla ekonomik rant için yapılan bu kıyımlar bizler ve gelecek nesiller için ne yazık ki büyük tehditler oluşturmaktadır. Aslında şu anda bile yaşadığımız iklim değişiklikleri buna güzel bir örnektir. Yanlış ve hızlı yapılaşma doğanın dengesini bozmuş ve maalesef heyelan ve sel baskınları gibi felaketleri doğurmuştur.

  Ormanların yok edilmesi, ekosisteme bağlı tüm hayvanları ve hayvanlardan sonra biz insanları olumsuz etkiler. Özellikle yaşam alanı ormanlar olan canlıların önce türleri azalır ve daha sonra tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar.

  Buna bağlı olarak muhteşem bir düzen içinde işleyişi olan ekosistem otomatikman zarar görür ve çökmesi kaçınılmaz olur. Ormanların yok edilmesi, canlıların yok edilmesi ve sonunda insanlığın yok edilmesi demektir.

  Ormanlar rüzgârı keserek çeşitli tarımsal ürünler için bir koruma görevi de görür. Dolayısıyla ormanların yani ağaçların yok edilmesi demek, rüzgâr poyraz gibi doğal hava akımların engellenememesi ve tarımsal ürünlerin zarar görmesi de demektir.

  Su hepimiz için yaşam kaynağıdır. Ormanlar bu kıymetli kaynağın evi gibidir. İnsanlar için gerekli olan yeraltı sularını temin ve tedarik ederler.

  Eğer ağaçlar olmazsa bunu depolamak imkansızlaşır ve hazır kaynaklar zamanla azalır en sonunda tükenir.

  Tıp bilimi içinde tarihten günümüze ormanların insanlığa katkısı çok fazladır. Özellikle birçok hastalıkla mücadelede ormanlardaki çeşitli zengin bitkilerden yararlanılır ve ilaç olarak kullanılır. Ormanlarımız yok edilirse sağlığımızda yok edilir.

  Görüyoruz ki, insanlık doğaya ne verirse karşılığını alıyor. Bugün ormanlarımızı artırmamız demek yeşili artırmak, canlıları artırmak ve geleceğimizi devam ettirmek demektir.

  Ormanların yok edilmesi, tüm dünyanın yok edilmesi ile neredeyse eşdeğerdir. Bu sebeple orman yangınları çıkmasına sebep olacak davranışlardan uzak durmalı ve çıkarmaya çalışanlara engel olmalıyız.